ในหลักการเขียนโปรแกรมบน OS ที่เราใช้งานในทุกวันนี้อย่างเช่น Microsoft Windows ปกติแล้วนั้นจะมีซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาโปรแกรมที่ใช้บน Windows อยู่แล้วอย่างเช่น .Net ค่ายไมโครซอฟท์ และ Java ค่าย Oracle

Windows Application หรือ WinAPP เป็นโปรแกรมประเภท GUI (Graphic User Interface) เรียกง่ายๆก็คือ โปรแกรมประเภทนี้เป็นโปรแกรมที่จะติดต่อหรือตอบสนองกับผู้ใช้ (User) ผ่านทางระบบภาพ Graphic เพื่อให้มีการใช้งานที่ง่ายและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง ในสมัยก่อนนั้น โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องผ่านการเขียนโปรแกรมขึ้นมาด้วยข้อความหรือ Text จากโปรแกรมอย่างเช่น Notepad หรือ Editplus แต่หากเป็นในปัจจุบัน มีโปรแกรมที่สามารถใช้วิธีคลิ๊กวาง ลากวางให้สามารถจัดการสร้างสรรค์โปรแกรมได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ควรที่จะมีการศึกษาในเรื่องของหลักการพัฒนาโปรแกรมไว้บ้าง เพื่อความสะดวกในการแก้ไขและจัดการโปรแกรมในภายหลัง
List ของ Programming Languages ที่ WG-SOFT เรานำมาพัฒนา Win App ให้ลูกค้าประกอบด้วย
VB.NET
เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุหรือ Object ในด้านของการแสดงผลนั้น โปรแกรม VB.NET ได้พัฒนาโปรแกรมให้แสดงผลออกมาในรูปลักษณ์ของ Graphic และสำหรับ VB.NET จัดว่าเป็นกลุ่มโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์กลุ่มเดียวกันกับ Microsoft Visual Studio.NET ซึ่งเป็นโปรแกรมพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุจากค่าย Microsoft โดยเฉพาะ ระบบจะทำงานบน .NET Framework

ส่วนในด้านของโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุที่สามารถต่อยอดในการพัฒนา WinAPP อื่นๆ ก็ยังมีอีกนั่นก็คือ C#.Net ซึ่งเจ้านี่เองก็เป็นอีก 1 วิวัฒนาการของภาษา C
C#.Net
สำหรับ c#.net เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุที่ทำงานบน .NET Framework อีกเช่นกัน เป็นการนำภาษา C++ และภาษา Java มาทำการพัฒนาและเพิ่มเติมความสามารถด้านอื่นเข้าไป สามารถพัฒนา WinAPP ได้ แต่จะเน้นไปที่การเขียนแบบ Text หรือ Code
Java
ถือเป็น Programming Language อีกหนึ่งตัวที่ใช้พัฒนา Windows Application ได้ แต่ความนิยมจะสู้ค่าย Microsoft ยังไม่ได้