ชื่อ - นามสกุล
Role
อายุ
Skills
ประสบการณ์
:
:
:
:
:
สิริวัฒน์ ไผ่แก้ว (บอม)
iOS / Android Developer
31 ปี
iOS / Android Mobile Development
Khroton Co., Ltd.
- Mobile Application Developer

Porar Web Application Co., Ltd
- Mobile Application Developer

Progaming Co., Ltd. 
- Mobile Application Developer

Web Gain Soft Corporation MySQL Partner (Thailand) Co., Ltd.
- Mobile Software Developer