Java, โรงพยาบาลวิชัยยุทธและศูนย์การแพทย์

Java, โรงพยาบาลวิชัยยุทธและศูนย์การแพทย์

ระบบ Inquiry ข้อมูลคนไข้เพื่อการรักษากรณีฉุกเฉิน

Description

Project นี้เป็น Web Application พัฒนาด้วย Java. ระบบจะเข้าสู่ database หลักของโรงพยาบาลแล้วดึงข้อมูลที่จำเป็นในการรักษาแบบฉุกเฉิน เช่นกรณีคนไข้ไม่รู้สึกตัว