สำนักงานท่าเรือแห่งประเทศไทย

สำนักงานท่าเรือแห่งประเทศไทย

Mabtaput_feature

ท่าเรือมาบตาพุต, สำนักงานท่าเรือแห่งประเทศไทย

Description

เป็น Project ทำ Software เพื่อจัดการการเก็บค่าที่จอดเรือแบบ electrically ทั้งเรือสัญชาติไทยและต่างชาติ