บริจาค

บริจาครายได้ส่วนหนึ่งเพื่อผู้ยากไร้
ตามความตั้งใจของบริษัท Web Gain Soft Corporation MySQL Partner (Thailand) ของเราต่อการบริจาค, เราคาดหวังไว้ว่าในทุกๆ โปรเจ็กที่ได้กำไรมา เราจะบริจาคต่อองค์กร หรือ หน่วยงานต่างๆที่ช่วยเหลือสังคมไทย เช่น องค์กรที่ช่วยเหลือคนยากจนต่างๆ หรือเรื่องทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนตามชนบทเพื่อที่จะได้ศึกษาต่อ เป็นต้น